قطع انشعاب برخی مدارس پایتخت

قطع انشعاب برخی مدارس پایتخت
آب برخی مدارس پایتخت این روزها به علت بدهی قطع شده است، مدارسی که برخی مشغول ثبت نام هستند و در برخی دیگر برگزاری کلاس‌های تابستانی دغدغه این روزهای خانواده‌هاست.

افزودن نظر