جلیلی: آمریکا می‌خواهد از فشارها علیه ایران نتیجه بگیرد و بحث مذاکره را مطرح می‌کند


افزودن نظر