ساخت دستگاهی که با سیم و آهنربا، برق تولید می‌کند

ساخت دستگاهی که با سیم و آهنربا، برق تولید می‌کند
نحوه ساخت یک دستگاه ساده که با سیم و یک دستگاه مغناطیسی(آهربا) می‌تواند برق تولید کند را در این فیلم می‌آموزید.

افزودن نظر