فیلمی از فوران یک کوه آتشفشانی در اندونزی

فیلمی از فوران یک کوه آتشفشانی در اندونزی
کوه آتشفشانی سینابورگ، واقع در جزیره‌ سوماترای اندونزی با پرتاب خاکستر و سنگ تا ارتفاع ۷ هزار متری در آسمان، فوران کرد.

افزودن نظر