پختن تخم‌مرخ زیر گرمای سوزان آفتاب در میناب

پختن تخم‌مرخ زیر گرمای سوزان آفتاب در میناب
گرمای بالای ۵۰ درجه در شهرستان میناب باعث شده است اهالی آن منطقه برای پختن تخم‌مرغ نیازی به استفاده از آتش نداشته باشند!

افزودن نظر