لازم باشد اسناد محکومیت «نزار زاکا» را منتشر می‌کنیم

لازم باشد اسناد محکومیت «نزار زاکا» را منتشر می‌کنیم
منتظری دادستان کل کشور درباره پرونده نزار زاکا که بخشی از محکومیتش درپی درخواست دولت لبنان و حزب‌الله بخشیده شد گفت: اگر لازم باشد اسناد محکومیت او را منتشر می‌کنیم.

افزودن نظر