قدسی: غربی‌ها عرضه عمل به تعهدات خود را ندارند


افزودن نظر