قلی‌زاده: روزه‌ای که در سفارت انگلیس افطار شود تنها مقبول درگاه ملکه بریتانیا است!


افزودن نظر