اظهارات «نزار زکا» در کنفرانس مطبوعاتی بیروت

اظهارات «نزار زکا» در کنفرانس مطبوعاتی بیروت
"نزار زکا " شهروند لبنانی الاصل مقیم آمریکا پس از آزادی مشروط از ایران با میانجیگری لبنان وارد بیروت شد.

افزودن نظر