در جواب هر تهدیدی جواب قاطع خواهیم داشت

در جواب هر تهدیدی جواب قاطع خواهیم داشت
روحانی در کنفرانس خبری با نخست وزیر ژاپن: اگر جنگی علیه ما بخواهد شروع شود پاسخ بسیار قاطعی خواهیم داد. خوشحالیم هر دو کشور برای ثبات و امنیت منطقه اهمیت بسیار زیادی قائل اند.

افزودن نظر