تمسخر ترامپ در تلویزیون دولتی روسیه

تمسخر ترامپ در تلویزیون دولتی روسیه
مجری ارشد تلویزیون دولتی روسیه در برنامه‌ای به تمسخر رئیس‌جمهور آمریکا پرداخت و گفت کسی که خود را استاد معامله توصیف می‌کند، در دوران ریاست‌جمهوری‌اش هیچ توافق موفقی نداشته است.

افزودن نظر