مراسم استقبال رسمی از نخست وزیر ژاپن در کاخ سعدآباد

مراسم استقبال رسمی از نخست وزیر ژاپن در کاخ سعدآباد
در مراسم استقبال رسمی، پس از نواخته شدن سرود ملی دو کشور، رئیس جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر ژاپن از یگان تشریفات سان دیده و سپس هیات‌های عالیرتبه همراه را به یکدیگر معرفی کردند.

افزودن نظر