آیا مطالبه‌گری دانشجویان باید در محیط داخلی دانشگاه باشد؟

آیا مطالبه‌گری دانشجویان باید در محیط داخلی دانشگاه باشد؟
در دیدار اخیر دانشجویان با رهبر انقلاب،‌ محمدحسین صبوری از جنبش عدالتخواه دانشجویی اشاره‌ای به حضور دانشجویان در جریان کارخانه نیشکر هفت تپه کرد که رهبر معظم انقلاب نیز بر اثرگذاری مثبت حضور دانشجویان در جریان این کارخانه مهر تایید گذاشتند.

افزودن نظر