کنایه‌های یک طنزپرداز به معاون اول رئیس جمهور

کنایه‌های یک طنزپرداز به معاون اول رئیس جمهور
رضا رفیع طنزپرداز تلویزیون در واکنش به حضور معاون اول رئیس جمهور در متروی تهران شوخی کنایه‌آمیزی با او کرد.

افزودن نظر