روحانی: آمریکا باید به میز حق برگردد

روحانی: آمریکا باید به میز حق برگردد
رئیس‌جمهور کشورمان امروز در جلسه هیات دولت با بیان اینکه همه امکانات برای تحول اقتصادی آماده است، گفت: آمریکا باید به میز حق برگردد.

افزودن نظر