وقتی چینی‌ها با پتک به سر ترامپ می‌کوبند

وقتی چینی‌ها با پتک به سر ترامپ می‌کوبند
درپی بالا گرفتن تنش‌های اقتصادی بین چین و امریکا، مسئولین یک نمایشگاه در چین مجسمه‌ای از ترامپ ساخته‌اند و از مردم می‌خواهند با پتک به سر این مجسمه بزنند.

افزودن نظر