نمایش مده آ ، فصل دوم نویسنده مهدی شفیعی زرگر طراح وکارگردان میلادنیک آبادی در سالن چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته است.

نمایش مده آ ، فصل دوم