کلن به بوندس‌لیگا بازگشت ؛ کلیپی از تیم تازه صعود کرده به لیگ آلمان

کلیپی از صعود کلن به بوندس‌لیگا و بازی‌های این تیم را مشاهده کنید.

.....

افزودن نظر