هفته پایانی لیگ های آقایان و بانوان اسکواش لغو شد

سازمان لیگ فدراسیون اسکواش لغو مسابقات و مراسم هفته پایانی لیگ های اسکواش را به میزبانی باشگاه مهرسان در تهران و باشگاه فولاد آلیاژی در یزد را اعلام کرد

به نقل از روابط عمومی فدراسیون اسکواش و اعلام سازمان لیگ کلیه رقابت های هفته آخر و مراسم اختتام به میزبانی باشگاه مهرسان در تهران برای بانوان و باشگاه فولاد آلیاژی برای مردان که مقرر بود در پایان تیرماه برگزار شود لغو گردید.

در اخذ این تصمیم نظرسنجی صورت گرفته از بازیکنان و باشگاه ها، شیوع مجدد ویروس نسبت به ماه قبل ،اولویت ایمنی ورزشکاران و دست اندرکاران، ماهیت لیگ های تجمعی در اسکواش، و دو دلی میزبانان و هراس منطقی آنان در برگزاری، دستورالعمل های ادارات کل استانی و شرکت توسعه در باشگاه انقلاب ، دخیل بودند.

مقرر شد با ارزیابی دقیق کسب نتایج لیگ در بخش بانوان و مردان طبق مسابقات انجام شده قبلی متعاقبا رتبه تیم های باشگاهی برای اینکه متضرر نشوند اعلام شود.

افزودن نظر