واکنش فدراسیون وزنه برداری به خبر دوپینگ ملی‌پوش بانوان

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون وزنه برداری خبر مثبت بودن تست یکی از ملی پوشان تیم بانوان را تکذیب کرد.

دکتر داود باقری نایب رئیس فدراسیون وزنه برداری و رئیس کمیته پزشکی این فدراسیون درباره خبری مبنی بر مثبت اعلام شدن نمونه دوپینگ یکی از وزنه برداران اظهار کرد: تست مثبتی از بانوان وزنه برداری اعلام نشده و این خبر کذب است.

وی در ادامه افزود: بانوان ملی پوش هیچ مشکلی از نظر تست دوپینگ ندارند. همچنین اگر هم اکنون اردوی تیم ملی را هم برگزار کنیم، هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

افزودن نظر