دو خبر از تیم استقلال| ۵ شاگرد مجیدی روی فرم نبودند

تمرینات تیم استقلال در هفته دوم هم با فشار مضاعف روی تک تک بازیکنان و حتی بیش از هفته اول ادامه پیدا خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجو، اعضای تیم استقلال در حالی هفته دوم تمرینات خود را از سر گرفتند که کادر فنی برنامه ای فشرده و پرفشار را برای آنها در نظر گرفته است. این تمرینات تا پایان هفته سوم هم به همین منوال ادامه خواهد داشت و در نهایت یک هفته پیش از ورود به مسابقات از این فشار کاسته می شود.


خبر دیگر از اردوی استقلال اینکه پس از بازگشت بازیکنان این تیم از قرنطینه به تمرینات، میزان آمادگی بازیکنان به سه دسته تقسیم شد. دسته اول آمادگی بسیار خوبی داشته و حتی فراتر از انتظار بودند. دسته دوم طبق انتظار ظاهر شدند و مشخص شد تمرینات شان را برگزار می کردند ولی 5 نفر از سطح مدنظر کادر فنی پایین تر بودند.
این تعداد از روز یکشنبه هفته گذشته تحت نظر علی ربانی بدنساز تیم مشغول بدنسازی اضافه تر از سایرین هستند تا از نظر فرم جسمانی به سطح ایده آل برسند.

افزودن نظر