قدردانی فدراسیون کشتی از اقدام ارزشمند شهرداری کرمانشاه

فدراسیون کشتی از اقدام ارزشمند شهردار کرمانشاه برای اشتغال چهار کشتی‌گیر این استان تقدیر و قدردانی کرد.

سعید طلوعی شهردار ورزش دوست استان کرمانشاه در اقدامی ارزشمند نسبت به ایجاد شغل برای چهار کشتی گیر استان کرمانشاه اقدام کرد. بر این اساس رضا افضلی، محمد قربانی، سجاد محمدی و حامد رشیدی از کشتی گیران بنام این استان با مساعدت شهردار کرمانشاه مشغول به کار شدند.

فدراسیون کشتی این اقدام ارزشمند سعید طلوعی شهردار کرمانشاه که در جهت حمایت از جامعه کشتی و قهرمانان ملی انجام شد را به فال نیک گرفت و از وی قدردانی و تشکر کرد.

فدراسیون کشتی اظهار امیدواری کرد در آینده باز هم شاهد تداوم این حرکت‌ در سایر نهاد ها و دستگاه های دولتی باشد تا آینده شغلی قهرمانان ملی کشور تضمین شود.

افزودن نظر