مدیرعامل جدید استقلال در اندیشه مرمت ساختمان باشگاه

مدیریت باشگاه استقلال بی تمایل نیست تا دستی به سر و گوش ساختمان این باشگاه کشیده و آن را مرمت و بازسازی کند.

ساختمان باشگاه استقلال واقع در یکی از خیابان های سعادت آباد از سال ۱۳۸۴ در اختیار آبی ها قرار گرفت و این باشگاه در آستانه پانزدهمین سال حضورش در این ساختمان قرار دارد.

ساکنین باشگاه استقلال در همه این سالها در آن رفت و آمد داشته و به جز اندکی آن هم به شکل جزیی، این ساختمان در ۱۵ سال گذشته دستخوش بازسازی و مرمت نشده تا جایی که ظاهر این ساختمان به شکلی زننده رنگ و رو رفته و داخل آن هم به شدت به بازسازی نیاز دارد.

احمد سعادتمند مدیرعامل جدید باشگاه استقلال بی میل نیست بعد از عبور از بحران های مالی که پیرامون این باشگاه را گرفته است، دستی هم به سر و گوش ساختمان کشیده و آن را مورد مرمت و بازسازی قرار دهد. تا جایی که این ساختمان به حداقل های شان باشگاهی که خود را پر افتخار ترین تیم ایرانی در آسیا می داند برسد.

در چند سال اخیر مدیران باشگاه بدون آنکه به وضعیت این ساختمان توجه داشته باشند تنها در آن مستقر بوده و امور روزمره خود را سپری می کردند و هزینه ای بابت نگهداری ساختمان صورت نگرفته است.

افزودن نظر