پزشک استقلال از بیمارستان مرخص شد

پزشک تیم فوتبال استقلال تهران که مبتلا به ویروس کرونا شده بود از بیمارستان مرخص شد.

کاوه ستوده، پزشک تیم فوتبال استقلال پس از ابتلا به ویروس کرونا و گذران دوران بیماری در بیمارستان آتیه، امروز از بیمارستان مرخص شد.

وی حدود ۱۰ روز پیش به این ویروس مبتلا شد که خوشختانه از بیمارستان مرخص شد.

افزودن نظر