مهم‌ترین دستاورد و پیام ما برای دنیا مردم سالاری دینی است

وزیر ورزش گفت: بارها اعلام کردیم مهم‌ترین دستاورد و پیام ما برای دنیا مردم سالاری دینی است که ما توانستیم در سایه یک حکومت دینی، مبانی دموکراسی و مردم سالاری را تحقق بخشیم.

مسعود سلطانی فر با تبریک حضور گسترده مردم پای صندوق های رای اظهار داشت: هر انتخابات فارغ از اینکه چه طیف و چه گروهی برنده آن باشد و اینکه انتخابات مجلس باشد یا ریاست جمهوری یا خبرگان،یک رفراندوم برای کل نظام است. چون مردمی که شرکت می کنند در این انتخابات اصل و اساس نظام را قبول دارند و برای اینکه سرنوشت خودشان را رقم بزنند، فکر می کنند که باید مشارکت کنند و در انتخابات شرکت کنند.

وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: بارها اعلام کردیم مهم‌ترین دستاورد و پیام ما برای دنیا مردم سالاری دینی است که ما توانستیم در سایه یک حکومت دینی، مبانی دموکراسی و مردم سالاری را تحقق بدهیم.

سلطانی فر ادامه داد: ما در سایه حکومت دینی توانستیم آزادی احزاب و فعالیت گروه های مختلف سیاسی را تضمین کنیم و در سایه حکومت دینی توانستیم انتخابات آزاد برگزار کنیم. توانستیم مشارکت مردم را در قالب سازمان های مردم نهاد تحقق ببخشیم و همچنین در سایه حکومت دینی فعالیت رسانه های آزاد را تضمین دادیم. مردم ما هم در طول ۴۱ سال گذشته نشان دادند در همه صحنه های دفاع از حریم نظام ، کیان مملکت ، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی با عزت اقتدار ایستادند و حضورشان همواره تامین کننده عزت و اقتدار ایران بوده است.

وزیر ورزش و جوانان در پایان گفت: امیدوارم تا پایان ساعات رای گیری امروز به همین صورت شاهد حضور گسترده مردم باشیم و با آمار بالای مشارکت دشمنان خودمان را که منتظر هستند مشارکت کم باشد تا فشارها را بیشتر کنند ، ناکام بگذاریم.

افزودن نظر