مسی با درخواست دروگبا کلکسیون خود را 6 تایی کرد

مسی با درخواست دروگبا توپ طلای ششم خود را در کنار 5 توپ طلای خود قرار داد.

افزودن نظر