مرور عملکرد مسی در فصل 2019 ؛ 14 گل و پاس‌گل لئو

کلیپی از عملکرد لئو مسی در فصل 2019-2020 را مشاهده کنید. فوق‌ستاره آرژانتینی تاکنون آمار 14 گل و پاس‌گل را به ثبت رسانده است.

افزودن نظر