گرم کردن بیرانوند و تشویق رادو در آزادی

رادوشوویچ در ورزشگاه آزادی پیش از دیدار مقابل نفت مسجد سلیمان در هفته یازدهم مورد تشویق هواداران قرار گرفت.

افزودن نظر