نتایج هفته نخست لیگ برتر کاراته

هفته اول لیگ برتر کاراته در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار شد.

پس از برگزاری دیدارهای هفته اول نتایج زیر در ۶ گروه به دست آمد:
گروه یک:
دور اول
تیم صدرا ۹ تیم ایران مال ۱۶
تیم باشگاه بارانی ۷ تیم صنعت فرش حداد اصفهان ۱۷
دور دوم
تیم باشگاه بارانی ۸ تیم ایران مال ۱۵
تیم صنعت فرش حداد اصفهان ۱۳ تیم صدرا ۱۱
رده بندی گروه یک
اول ایران مال
دوم صنعت فرش حداد اصفهان
سوم صدرا
چهارم باشگاه بارانی
گروه دو
دور اول
تیم شهرداری شهر قدس ۶ تیم باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت ۱۹
تیم صرافی عبدالرضا صحرا نورد ۹ آکادمی امیری شهرستان کلات ۱۶
دور دوم
تیم صرافی عبدالرضا صحرانورد ۰ تیم باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت ۲۵
آکادمی امیری شهرستان کلات ۱۶ شهرداری شهر قدس ۹
رده بندی گروه دو
اول باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت
دوم آکادمی امیری شهرستان کلات
سوم شهرداری شهر قدس
چهارم صرافی عبدالرضا صحرانورد
گروه سه
دور اول
تیم آکادمی نوروزی ۱۴ تیم شهرداری بندر انزلی ۹
تیم هیات کاراته کبودر آهنگ ۱۴ تیم پاس کن شی کان ۱۰
دور دوم
تیم پاس کن شی کان ۱۲ تیم آکادمی نوروزی ۱۳
تیم هیات کاراته کبودر آهنگ ۱۰ تیم شهرداری بندر انزلی ۱۴
رده بندی گروه سه
اول آکادمی نوروزی
دوم هیات کاراته کبودر آهنگ
سوم شهرداری بندر انزلی
چهارم پاس کن شی کان
گروه چهار
دور اول
تیم عقاب گرین بروجرد ۱ تیم پاس قم ۲۳
تیم شوتوکان FSK ایران ۱۹ تیم شهرداری اندیشه ۶
دور دوم
تیم شوتوکان FSK ایران ۶ تیم پاس قم ۱۹
تیم شهرداری اندیشه ۱۶ تیم عقاب گرین بروجرد ۹
رده بندی گروه چهار
اول پاس قم
دوم شوتوکان fsk ایران
سوم شهرداری اندیشه
چهارم عقاب گرین بروجرد
گروه پنج
دور اول
تیم وان کان قزوین ۱۹ تیم هیات کاراته کردستان ۶
تیم شهرداری محمدیه ۳ تیم عقاب ۲۲
دور دوم
تیم هیات کاراته کردستان ۱۳ تیم شهرداری محمدیه ۱۲
تیم وان کان قزوین ۹ تیم عقاب ۱۶
رده بندی گروه پنج
اول عقاب
دوم وان کان قزوین
سوم هیات کاراته کردستان
چهارم شهرداری محمدیه
گروه شش
دور اول
تیم تخت جمشید کرمان ۸ تیم پیام ارتباطات ۱۶
تیم شهدای ماکران ۵ تیم آکادمی کاراته نریمان ۱۸
دور دوم
تیم تخت جمشید کرمان ۰ تیم آکادمی کاراته نریمان ۲۵
تیم پیام ارتباطات ۱۰ تیم شهدای ماکران 15
رده بندی گروه شش
اول آکادمی نریمان
دوم پیام ارتباطات
سوم شهدای ماکران
چهارم تخت جمشید کرمان.
انتهای پیام

افزودن نظر