حاشیه دربی ۹۰| هجوم هواداران به سمت ورزشگاه آزادی

حاشیه دربی ۹۰| هجوم هواداران به سمت ورزشگاه آزادی
ساعت‌ها پیش از آغاز دربی ۹۰ هوارداران مشتاق تماشای این دیدار در حال ورود به ورزشگاه آزادی هستند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، از ساعت ۸ صبح امروز درهای ورزشگاه آزادی باز شد تا هودارانی که بلیت الکترونیکی تهیه کردند وارد ورزشگاه آزادی شوند.

در حال حاضر چیزی حدود دو تا سه هزار نفر خود را به ورزشگاه رساندند البته با ورود به مجموعه روی چمن های اطراف مجموعه ۱۰۰ هزار نفری نشسته اند.

ماموران یگان ویژه نظارت ویژه ای دارند تا افرادی که بلیت الکترونیکی دربی تهیه کردند وارد ورزشگاه شوند آن ها از ورود کسانی که بلیت الکترونیکی تهیه نکردند و کارت ملی به همراه ندارند جلوگیری می کنند.

افزودن نظر