اینترمیلان یک - اسلاویا پرگ یک؛ کونته از شکست گریخت

اینترمیلان یک - اسلاویا پرگ یک؛ کونته از شکست گریخت
شاگردان کونته در دقیقه 2+90مقابل اسلاویا پراگ از شکست گریخت.

افزودن نظر