رئیس پیشین فدراسیون بسکتبال درگذشت

رئیس پیشین فدراسیون بسکتبال درگذشت
کمال مشحون از روسای پیشین فدراسیون بسکتبال دار فانی را وداع گفت.

کمال مشحون از جمله اهالی قدیمی بسکتبال به حساب می آمد که سالها در ترکیب تیم ملی حضور داشت و بعد از آن هم مدیریت این رشته را عهده دار شد.

مرحوم کمال مشحون برادر بزرگتر محمود مشحون و محمدرضا مشحون بود که تا سال گذشته به ترتیب ریاست فدراسیون بسکتبال و مدیریت تیم های ملی را عهده بود.

افزودن نظر