اعتراض عجیب به تصمیم داور در لیگ فوتبال آرژانتین

اعتراض عجیب به تصمیم داور در لیگ فوتبال آرژانتین
در یک دیدار از لیگ آرژانتین یکی از تیم‌ها در اعتراض به تصمیم داور بازی اقدام عجیبی در زمین فوتبال انجام دادند و همگی در مستطیل سبزنشستند.

افزودن نظر