ایجاد یک معاونت جدید در باشگاه استقلال

ایجاد یک معاونت جدید در باشگاه استقلال
احتمال این که به زودی یک معاونت جدید در باشگاه استقلال ایجاد شود زیاد است.

مدیران باشگاه استقلال در صدد هستند تا با ایجاد یک معاونت جدید در این باشگاه، تغییراتی در چارت مدیریتی ایجاد کنند.

احتمال اینکه به زودی معاونت مربوطه شکل گرفته و معاون جدیدی به جمع معاونان استقلال اضافه شود وجود دارد. مدیران باشگاه فردی که سابقه مجری گری در رسانه ملی را دارد برای تصدی این معاونت در نظر گرفته‌اند.

مدیران این مجموعه کارهای مربوط به این موضوع را انجام داده و تنها بنا به ملاحظاتی در روزهای گذشته از اعلام رسمی خودداری کرده‌اند.

افزودن نظر