عملکرد درخشان واردی در فصل اخیر با لستر سیتی

عملکرد درخشان واردی در فصل اخیر با لستر سیتی
کلیپی دیدنی از عملکرد جیمی واردی مهاجم لستر سیتی در فصل اخیر به تصویر کشیده شده است.

افزودن نظر