جواد نکونام سرمربی فولاد خوزستان شد

جواد نکونام سرمربی فولاد خوزستان شد
جواد نکونام با عقد قراردادی دو ساله به تیم فولاد خوزستان پیوست.

جواد نکونام با عقد قراردادی دو ساله به تیم فولاد خوزستان پیوست. وی جایگزین افشین قطبی در این تیم شده است.

افزودن نظر