دولت همزمان با افتتاح خطوط 3، 6 و 7 مترو واگن تحویل دهد/ پیمانکاران شهرداری از 94 طلب دارند

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در مورد تعداد واگن های مترو تهران گفت: اگر تا زمان افتتاح خطوط 3، 6 و 7 دولت واگن ندهد، فاصله زمانی حرکت قطارها به نیم ساعت می رسد.
ادامه مطلب...

تغییر نگرش مدیریت شهری از حوزه سخت افزاری به حوزه نرم افزاری یک ضرورت است

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در بازدید از روند اجرایی پروژه های منطقه 17 تاکید کرد: شیفت ماموریت های مدیریت شهری از حوزه سخت افزاری به حوزه نرم افزاری باید نهادینه شود.
ادامه مطلب...
عضو این خبرخوان RSS شوید