آبگیری پسماند مانع از تولید روزانه 400 مترمکعب شیرابه در آرادکوه می‌شود

به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران وجود شیرابه در پسماند های تر و عدم همکاری شهروندان در آبگیری زباله در مبدا یکی از معضلات مدیریت شهری در بحث محیط زیست است که منجر به تولید روزانه ۴۰۰ مترمکعب شیرابه در آرادکوه می‌شود.
ادامه مطلب...
عضو این خبرخوان RSS شوید