عدم حذف قیمت «خودرو» و «مسکن» از برخی سایت‌ها و واکنش پلیس

حدود یک هفته پیش بود که با هدف آنچه که کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن و خودرو خوانده شد، مقرر شد تا قیمت‌ها از سایت‌های آگهی دهنده حذف و اطلاع از آن منوط به تماس تلفنی شود؛ تصمیمی که البته از سوی بسیاری از سایت‌های آگهی دهنده رعایت نشده است.
ادامه مطلب...
عضو این خبرخوان RSS شوید