عدم نظرسنجی از مردم محله و تمرکز تغییر نام در محلات ۱، ۲ و۳

عدم نظرسنجی از مردم محله و تمرکز تغییر نام در محلات ۱، ۲ و۳
عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران گفت: بزرگان متعلق به تمام شهر و کشورند و نباید نامشان در مناطق شمال شهر تهران شود.

زهرا نژاد بهرام در خصوص طرح تغییر نام خیابان‌ها ضمن تشکر از اقدام شایسته بزرگداشت اساتید و بزرگان شهر نظیر استاد محمدرضا شجریان، فروغ فرخزاد، عزت الله انتظامی، محمدعلی کشاورز و… گلایه خود را نسبت به تغییر هویت شهر مطرح کرد و گفت: هویت یک منطقه و محله و ساختار یک خیابان و کوچه در طول سالیان سال به وجود آمده؛ اگر قرار باشد یک خیابان جدید، کوچه و گذر و معبر جدید را نامگذاری کنیم، این روش نامگذاری صحیح است اما اینکه با هویت محله بازی کنیم، قابل درک نیست.
عضو هیأت رئیسه شورا گفت: به نظر در این تغییر نام، تنها از شهرداران مناطق، نظرسنجی به عمل آمده؛ همه ما می‌دانیم خانواده‌های برخی از این بزرگان تمایل نداشتند نام عزیزانشان بر در و دیوار شهر باشد و واقعاً به ما لطف کرد که اجازه دادند؛ مشکلی که این شکل نامگذاری‌ها دارند، گلایه مردم محلات است؛ آنها می‌گویند هیچکس نظر ما را راجع به تغییر نام محله مان نپرسید.
نکته دیگری که نژادبهرام به آن اشاره کرد، مشکل تمرکز تغییر نام‌ها در مناطق شمالی تهران اعم از ۱، ۲ و ۳ بود؛ او گفت: این اساتید متعلق به تمام شهر و تمام کشورند و نباید نامشان در مناطق شمال شهر تهران متمرکز شود.

افزودن نظر