پرونده‌های مزروعی نباید به شورا بیایند

پرونده‌های مزروعی نباید به شورا بیایند
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفت: پرونده‌های مزروعی نباید برای تشخیص باغ بودن یا نبودن به شورا بیاید.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در مخالفت با بررسی پرونده مزروعی در صحن شورای شهر تهران گفت: قطعاً مرجع تشخیص باغ بودن یا نبودن شورای شهر است، اما من مخالفم که همه پرونده ها برای تشخیص باغ بودن یا نبودن به شورا بیاید، برخی از آن ها مزروعی هستند و اساساً نباید به شورا بیاید.
او ادامه داد: وقتی رأی به باغ نبودن یک ملک مزروعی می دهیم، ضوابط مزروعی هم در آن اجرا نمی شود و فرد به طور کامل در آن ساخت و ساز می کند.

افزودن نظر