هاشمی ریاست جلسه امروز شورای شهر تهران را به امینی سپرد

هاشمی  ریاست جلسه امروز شورای شهر تهران را به امینی سپرد
محسن هاشمی در اواسط جلسه امروز شورای شهر تهران، صحن شورا را ترک کرد و اداره جلسه را به امینی سپرد.

به گزارش گروه اجتماعی ایمان نیوز، علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در جریان رسیدگی به پرونده باغ بودن یا نبودن پلاک‌های ثبتی گفت: اهمیتی ندارد یک قطعه زمین مزروعی باشد یا باغ بلکه ما باید با فاکتورهایی که داریم باغ بودن آن را بررسی کنیم.

وی افزود: نکته دوم این است که کمیسیون ماده ۷ طبق آیین‌نامه مصوب نظر کارشناسی می‌دهد و شورا هم رأی‌گیری می‌کند؛ ممکن است یک زمینی را ماده ۷ بگوید باغ نیست اما شورا بعد از بررسی بگوید که زمین مورد نظر باغ است.

اعطا گفت: ما در حال حاضر بخشی از قانون را فقط اجرا می‌کنیم و فقط تعدادی از پرونده‌ها را بررسی می‌کنیم که آنهم به دلیل کم بودن وقت است.

در این میان میرلوحی تذکر آیین‌نامه‌ای ارائه کرد و گفت: وقتی ما می‌گوییم یک زمین باغ نیست این اجازه را داده‌ایم که فرد برود آن زمین را بسازد.

هاشمی گفت: شما خارج از ضوابط حرف می‌زنید و ما ضمن احترام به شما اما رأی‌گیری میکنیم برای اینکه بگوییم زمین باغ است یا خیر.

در این قسمت از جلسه شورا، محسن هاشمی ریاست جلسه را به امینی سپرد و صحن شورا را ترک کرد.

انتهای پیام/

افزودن نظر