احتمال رد«طرح مبارزه با تبعیض نژادی، تنفر قومی و مذهبی درمجلس»

احتمال رد«طرح مبارزه با تبعیض نژادی، تنفر قومی و مذهبی درمجلس»
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، از احتمال رای نیاوردن طرح مبارزه با تبعیض نژادی، تنفر قومی و مذهبی در کمیسیون متبوع خود خبر داد.

یحیی کمالی پور در گفتگو با خبرنگار مهر از بررسی طرح تبعیض نژادی، تنفر قومی و مذهبی در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خبرداد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح به افزایش تعداد عناوین مجرمانه منجر می‌شود؟ گفت: معتقد به این نیستم که موضوعاتی که در قالب این طرح گفته می‌شود در شرایط کنونی کشور، به آن معنا و مفهوم خاص وجود داشته باشد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: به هر حال کمیسیون وظیفه دارد کلیه طرح‌ها و لوایحی که اثباتا و نفیا وارد می‌شود را بررسی کند البته معلوم هم نیست کمیسیون به این طرح رأی بدهد و به سرانجام برسد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس از احتمال رأی نیاوردن این طرح خبرداد و گفت: عنوان خاصی دارد و ظاهرش حق است اما نهایتاً ممکن است امر حقی از داخل آن بیرون نیاید. به نظر بنده طرح این موضوعات به افزایش اختلافات دامن می‌زند.

به گفته کمالی پور، طرح این موضوع به جای حل مشکل افزایش مشکل را در پیش خواهد داشت و کلیات آن احتمالاً در کمیسیون رأی نمی‌آورد.

افزودن نظر