هزینه 56 میلیارد ریالی برای هتلینگ بیمارستان های خوی

هزینه 56 میلیارد ریالی برای هتلینگ بیمارستان های خوی
ارومیه- رییس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی گفت: 56 میلیارد ریال از محل بودجه هتلینگ، جهت بهسازی، نوسازی و بهبود استاندارد بخش های درمانی بیمارستان های قمربنی هاشم و شهید آیت الله مدنی خوی هزینه شده است.

به گزارش گروه اجتماعی ایمان نیوز، فاطمه مقدم تبریزی روز جمعه در گفت و گو با ایرنا افزود: کیفیت هتلینگ بخش های گوش، حلق و بینی، جراحی زنان، اطفال، ICU بیمارستان قمربنی هاشم خوی در یک فاز و همچنین ارتقای بخش جراحی مردان و رادیولوژی این بیمارستان در فاز دوم انجام شده است.


وی اضافه کرد: همچنین قسمت های درمانی بیمارستان آیت الله مدنی این شهرستان با این طرح توسعه پیدا کرده است.
وی ارتقای خدمات حوزه سلامت را از دستاوردهای مهم دولت تدبیر و امید در قالب اجرای طرح تحول نظام سلامت عنوان کرد و ادامه داد: تصمیم های اساسی و مهم دولتمردان در بهبود خدمات سلامت محور با سه هدف اصلی محافظت از هزینه های زیاد نظام سلامت، عدالت در دسترسی به خدمات و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان ها به ویژه بیمارستان های دولتی نمود عینی یافته است.
به گزارش ایرنا، هتلینگ بیمارستانها جزو طرح سلامت دولت تدبیر و امید بوده و به دنبال ارتقای سطح خدماتی است که بیمار به طور مستقیم با آن در ارتباط بوده و اموری مانند نوسازی امکانات، مرمت و نقاشی ساختمان و داخل بیمارستان بوده و بر استمرار تلاش برای ساماندهی وضعیت و امکانات تاکید کرد.
خوی دارای 2 بیمارستان با ساخت قدیمی و با سابقه بیش از 70 ساله است که با اجرای هتلینگ در این دو بیمارستان، بهبود نسبی وضعیت بهداشتی و خدماتی آنها حادث شد.
7132/2093

افزودن نظر