تحویل پنج محکوم ایرانی در نقطه صفر مرزی افغانستان

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری گفت: پنج محکوم ایرانی با رایزنی مقامات دو کشور ایران و افغانستان و در چارچوب همکار های حقوقی و قضایی دو کشور، در نقطه صفر مرزی با افغانستان تحویل مقامات کشورمان شدند.

به گزارش گروه اجتماعی ایمان نیوز، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و رییس کمیته انتقال محکومان کشورمان روز دوشنبه افزود: حدود 500 تن از محکومان افغانی نیز آماده انتقال به کشورشان هستند که ما منتظر پاسخ مقامات افغانی هستیم تا آنان را به کشور متبوعشان منتقل کنیم.


اجتمام*1193 *1569

افزودن نظر