پنهان‌کاری در کشت تراریخته مساوی با اقدامات تروریستی

پنهان‌کاری در کشت تراریخته مساوی با اقدامات تروریستی
در روسیه قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌ای در حوزه محصولات تراریخته وضع شده و هرگونه تخلف یا پنهان‌کاری در این حوزه مساوی با اقدامات تروریستی است.

به گزارش گروه اجتماعی ایمان نیوز، به سرعت در حال تبدیل شدن به کشوری عاری از هرگونه کشت محصولات دستکاری شده ژنتیکی و حرکت به سمت تولید محصولات ارگانیک است.

در این کشور قوانین بسیار سخت گیرانه ای در حوزه محصولات تراریخته وضع شده است و هرگونه تخلف یا پنهان کاری در این حوزه مساوی با اقدامات تروریستی است:

انتهای پیام/

رسانه

افزودن نظر