ابلاغ شیوه‌نامه سنجش پیشرفت تحصیلی تربیتی دانش آموزان با نیاز‌های ویژه مدارس استثنایی

سازمان آموزش و پرورش استثنایی شیوه‌نامه سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی دانش آموزان با نیاز‌های ویژه مدارس استثنایی در شرایط بحران کرونا را ابلاغ کرد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی اضطراری مدارس شیوه نامه سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی دانش آموزان با نیاز های ویژه مدارس استثنایی در شرایط بحران کرونا) ابلاغ شد. رعایت دستورالعمل برگزاری امتحانات و آزمون های تراکمی دانش آموزان در شرایط فاصله گذاری علاوه بر مفاد این شیوه نامه الزامی است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، این شیوه نامه برای دوره های تحصیلی پیش دبستانی، ابتدایی تمامی دانش آموزان با نیاز های ویژه، دوره اول و دوم متوسطه (شاخه های نظری، فنی و حرفه ای وکاردانش)، دوره دوم متوسطه شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش، دوره اول متوسطه پیش حرفه ای و دوره دوم متوسطه حرفه ای، دوره اول متوسطه پیش حرفه ای و دوره دوم متوسطه حرفه ای و دوره دوم متوسطه حرفه ای تدوین شده است و به تفصیل شرایط سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در هریک از بخش ها شرح داده شده است.

افزودن نظر