طلاق بعد از دیدن چهره بدون آرایش عروس!

چهره واقعی زنی پس از عروسی منجر به نارضایتی همسرش شد و داماد را وادار به طلاق دادن این تازه عروس کرد.


یک تازه داماد در شب عروسی، بعد از دیدن چهره واقعی و بدون آرایش عروس خانم،بسیار متحیر شده و او را طلاق داد.

داماد بعد از دیدن چهره بدون آرایش عروس او را طلاق داد!

 

چهره بدون آرایش زنی پس از اولین روز عروسی منجر به شکایت همسرش به دادگاه شد.

عروس

همسر نامبرده برای این مسئله به دادگاه شکایت کرده است.
در شکایت نامبرده آمده است که این زن بر اثر افراط در آرایش، خود را زیبا نشان داده است.

افزودن نظر