فیلم| عبور قطار از وسط بازار در تایلند!

فیلمی که در ادامه آمده است بازاری در یکی از شهرهای تایلند را نشان می‌دهد که شکل عجیبی دارد.

افزودن نظر