برگزاری کمیسیون پزشکی بنیاد شهید برای بیش از هزار ایثارگر

مدیرکل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران از برگزاری کمیسیون پزشکی برای بیش از هزار ایثارگر در چهار استان کشور خبر داد.

حمیدرضا حبیب‌اللهی از برگزاری کمیسیون پزشکی بنیاد شهید برای مجموعا هزار و ۱۳۳ ایثارگر در ۴ استان کشور خبر داد.

حبیب اللهی با اشاره به اعزام تیم تخصصی پزشکی به استان خراسان جنوبی گفت: این تیم متشکل از ۷ پزشک متخصص، دبیر و دو کارشناس در تاریخ ۷ آذرماه در این استان حضور یافت و با دعوت از ۲۲۹ نفر از جانبازان و متقاضیان نسبت به برگزاری کمیسیون پزشکی اقدام کرد.

وی افزود: ۲۰۱ نفر از جانبازان و متقاضیان در جلسات این کمیسیون حاضر و مورد معاینه و ارزیابی تیم تخصصی قرار گرفتند که در پایان ۲۹ نفر مشمول افزایش درصد جانبازی و ۹ نفر مشمول دریافت حق پرستاری شدند.

مدیرکل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص برگزاری کمیسیون پزشکی در استان خراسان شمالی نیز گفت: کمیسیون پزشکی این استان با حضور ۵ پزشک متخصص، دبیر و دو کارشناس و با دعوت از ۲۰۱ نفر از جانبازان و متقاضیان در تاریخ ۷ آذرماه برگزار شد.

حبیب‌اللهی افزود: ۱۸۳ نفر از جانبازان و متقاضیان با حضور در جلسات کمیسیون مورد معاینه و ارزیابی تیم تخصصی قرار گرفتند که ۴۰ نفر از آن‌ها مشمول افزایش درصد جانبازی و ۱۵ نفر مشمول دریافت حق پرستاری تشخیص داده شدند.

وی با بیان اینکه تیم تخصصی کمیسیون پزشکی بنیاد در روزهای ۷ و ۸ آذرماه در استان گیلان حضور یافت افزود: این تیم متشکل از ۸ پزشک متخصص، دبیر و دو کارشناس با دعوت از ۴۱۹ نفر از جانبازان و متقاضیان شرکت در کمیسیون پزشکی در استان گیلان حضور یافت.

مدیرکل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: از مجموع ۴۱۹ نفر مدعوین، ۳۵۶ نفر از جانبازان و متقاضیان در جلسات کمیسیون حاضر و مورد معاینه و ارزیابی تیم تخصصی قرار گرفتند که در پایان ۶۴ نفر مشمول افزایش درصد جانبازی و ۴۶ نفر مشمول دریافت حق پرستاری تشخیص داده شدند.

حبیب‌اللهی همچنین درباره اعزام تیم تخصصی کمیسیون پزشکی بنیاد به شهرستان‌های استان تهران گفت: در تاریخ ۷ آذرماه این کمیسیون به بررسی ۲۸۴ پرونده مربوط به ماده ۲۶ و ۲۲ پرداخت که در این کمیسیون از ۲۰۸ پرونده مربوط به ماده ۲۶ تعداد ۱۶۹ پرونده مشمول حق پرستاری دائم شدند. همچنین از ۶۷ پرونده مربوط به ماده ۲۲ نیز ۹ پرونده مشمول حق پرستاری و ۵ پرونده مشمول حق پرستاری موقت شدند و برای ۲۳ پرونده نیز درخواست مدارک تکمیلی شد.

افزودن نظر